HỎI ĐÁP

1. Tại sao hộp máy không hoạt động?

Nếu hộp máy không hoạt động, trước tiên xem đèn báo trên hộp máy có sáng không? Nếu đèn báo trên hộp máy không sáng nhưng đèn báo trên bộ biến điện ( adaptor) vẫn  sáng, có thể có hai nguyên nhân:
a. Có dắc cắm vào hộp máy chưa chặt .
b. Điều chỉnh núm xoáy trên bộ biến điện ( adaptor ) chưa đúng vào chính giữa số cần điều chỉnh ?

2. Tại sao hộp máy hoạt động nhưng nôi đưa không đúng nhịp ?

Nếu hộp máy vẫn hoạt động ( thanh gạt vẫn đưa qua đưa lại ) , nhưng nôi đưa không đúng nhịp quý khách điều chỉnh lại núm điều chỉnh trên bộ biến điện ( adaptor ) cho đúng số ghi như trên hướng dẫn sử dụng .

3. Trường hợp đèn báo trên adaptor vẫn sáng, nhưng đèn trên hộp máy không sáng?

Có thể do một trong hai nguyên nhân sau:
a. Cắm rắc DC vào hộp máy chưa chặt;
b. Có thể do lõi đồng bên trong ruột dây DC bị đứt. (dây dẫn điện từ adaptor đến hộp máy).

4. Tại sao hộp máy không hoạt động? nhưng đèn vẫn báo sáng .

Nếu hộp máy không hoạt động, trước tiên xem đèn báo trên hộp máy có sáng không? Nếu đèn hộp máy vẫn sáng và đèn báo trên bộ biến điện ( adaptor) cũng sáng, có thể có hai nguyên nhân:
a. Có thể do tuột dây coroa hoặc đứt dây coroa , quý khách mở lắp hộp máy ra kiểm tra .
b. Phích cắm đã chặt, nhưng điều chỉnh số trên adaptor chưa chính xác – nên không có điện từ adaptor đến hộp máy.