booktour.vn
Góc tư vấn

Củ đổi nguồn 12 v

Qúy khách  cắm củ đổi nguồn vào nguồn điện , sau đó điều chỉnh tốc độ ( số ghi trên củ đổi nguồn ) theo bảng hướng dẫn sử dụng ghi trên hộp máy để Võng Nôi hoạt động . Nếu củ đổi nguồn chưa sáng (xoay lại núm tròn mầu vàng trên củ đổi nguồn ) để củ đổi nguồn sáng đèn sau đó điều chỉnh số ghi trên củ đổi nguồn .

Các tin khác

Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua