booktour.vn
Góc tư vấn

HỘP MÁY

 Quý khách  cắm củ đổi nguồn vào nguồn điện nhà sau đó cắm dắc cắm vào hộp máy , bật nút on trên hộp máy để hộp máy hoạt động theo ý muốn .
Sau một thời gian sử dụng dây coroa trong hộp máy sẽ bị giãn hoặc đứt quý khách hàng tháo 4 vít trên hộp máy sau đó tiến hành kiểm tra bên trong hộp máy .

Các tin khác

Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua