booktour.vn
Góc tư vấn

Góc tư vấn

Củ đổi nguồn 12 v

Củ đổi nguồn 12 v

Qúy khách  cắm củ đổi nguồn vào nguồn điện , sau đó điều chỉnh tốc độ ( số ghi trên củ đổi nguồn ) theo bảng hướng dẫn sử dụng ghi trên hộp máy để Võng Nôi hoạt động . Nếu củ đổi nguồn chưa sáng (xoay lại núm tròn mầu ...
HỘP MÁY

HỘP MÁY

 Quý khách  cắm củ đổi nguồn vào nguồn điện nhà sau đó cắm dắc cắm vào hộp máy , bật nút on trên hộp máy để hộp máy hoạt động theo ý muốn . Sau một thời gian sử dụng dây coroa trong hộp máy sẽ bị giãn hoặc đứt quý khách ...
DÂY COROA

DÂY COROA

Dây coroa
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua