/uploaded/slide/banner1.jpg

Hỏi đáp

Nếu hộp máy không hoạt động  , trước tiên xem đèn báo trên hộp máy có sáng không? Nếu đèn báo trên hộp máy không sáng nhưng đèn báo trên bộ biến điện ( adaptor) vẫn  sáng, có thể có hai nguyên nhân:
a. Có dắc cắm vào hộp máy chưa chặt .
b. Điều chỉnh núm xoáy trên bộ biến điện ( adaptor ) chưa đúng vào chính giữa số cần điều chỉnh ?
Nếu hộp máy vẫn hoạt động ( thanh gạt vẫn đưa qua đưa lại ) , nhưng nôi đưa không đúng nhịp quý khách điều chỉnh lại núm điều chỉnh trên bộ biến điện ( adaptor ) cho đúng số ghi như trên hướng dẫn sử dụng .
Có thể do một trong hai nguyên nhân sau:
a. Cắm rắc DC vào hộp máy chưa chặt;
b. Có thể do lõi đồng bên trong ruột dây DC bị đứt. (dây dẫn điện từ adaptor đến hộp máy).
Nếu hộp máy không hoạt động, trước tiên xem đèn báo trên hộp máy có sáng không? Nếu đèn hộp máy vẫn sáng và đèn báo trên bộ biến điện ( adaptor) cũng  sáng, có thể có hai nguyên nhân:
a. Có thể do tuột dây coroa hoặc đứt dây coroa , quý khách mở lắp hộp máy ra kiểm tra .
b. Phích cắm đã chặt, nhưng điều chỉnh số trên adaptor chưa chính xác - nên không có điện từ adaptor đến hộp máy.
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua